Кременчуцький професійний
Ліцей сфери послуг
(ПТУ №29)
   
 
Логін
Пароль
 
"Попередження торгівлі людьми"
Гендерна рівність та стереотипи
Права і свободи людини
Права людини и громадянина

Права людини и громадянина

Права людини и громадянина

Права людини и громадянина

Права людини и громадянина

Права людини и громадянина

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх

Особливості відповідальності неповнолітніх


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ


ПРАВА ДІТЕЙ

Всі діти є рівними у своїх справах.
Невід’ємне право дитини на життя.
Всі діти мають право на медичну допомогу.
Всі діти мають право на любов та піклування.
Захист дітей від викрадення та продажу.
Діти не повинні стати жертвами насильства.
Всі діти мають право на освіту.
Всі діти мають право на інформацію.
Всі діти мають право на повноцінне харчування.
Всі діти мають право на розвиток талантів.
Жодна дитина не повинна бути скривджена.
Діти не повинні залучатися до примусової праці.
Захист прав неповнолітніх правопорушників.
Дитиною вважається людина віком до 18 років.
Всі діти мають право на відпочинок.
Особлива турбота про дітей – сиріт.
Всі діти мають право на міжнародну допомогу.
Діти мають право на об’єднання.
Всі діти мають право на власну думку
Захист дітей від наркоманії.
Дітей не можна залучати до бойових дій.
Особлива турбота про дітей – інвалідів.
Всі діти повинні знати свої права.
Всі діти мають право на особисте життя.


З Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг
учень може бути
В І Д Р А Х О В А Н И Й З А :


1. Власним бажанням.
2. Незадовільні успішність, поведінку.
3. Невиконання вимог навчального плану та навчальних програм.
4. Вироком суду, що набрав чинність.
5. Грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

(Витяг з Положення про професійний навчально-виховний заклад.
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998р. № 1240.)

НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ
У Ч Н І П О В И Н Н І:


- Відвідувати всі уроки теоретичного навчання в дні і години, обумовлені розкладом занять. Систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями, своєчасно виконувати всі завдання викладачів.
- Приходити на заняття з необхідними посібниками, письмовими приладдям, на уроках фізичної культури мати спортивну форму.
- Під час занять користуватися тільки тими інструментами, приборами, посібниками, які вказані викладачем. Поводитися з ними обережно,дотримуватись правил техніки безпеки.
- Викладача, майстра виробничого навчання та інших працівників ліцею вітати, встаючи з місця.
- Під час пояснення нового матеріалу не заважати викладачу, всі питання задавати після пояснення.
- Засвоїти правило, що дзвоник з уроку дається викладачу, а для учнів звучить голос викладача: « Урок закінчено».
- Після закінчення уроку потрібно встати, вийти на перерву швидко та спокійно, прибравши своє робоче місце.

У Ч Н І З О Б О В’ Я З А Н І :
1.Додержуватись законодавства, моральних та етичних норм.
2.Виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок.
3.Систематично і глибоко оволодіти знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень
4.Відвідувати заняття, в тому числі і за індивідуальним графіком.
5.Додержуватись вимог Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку.
6.Виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно – правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій.
7.Дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики
8.Бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально – виробничому і навчально – виховному процесі.
9.Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчального закладу підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків відповідно до законодавства.
10.За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту професійного ліцею сфери послуг, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з ліцею.

(Витяг з Положення про професійний навчально-виховний заклад.
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 05.08.1998 року №1240)


ВИМОГИ ДО ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

1. Тримати робоче місце та інструменти в зразковому порядку.
2. Економити паливо та електроенергію.
3. Дотримуватись правил техніки безпеки.
4. Приймати їжу в точно установлений час і в конкретному місці.
5. Дотримуватись правил особистої гігієни і виробничої санітарії, мити руки перед виконанням роботи і після відвідування туалету, своєчасно проходити медичний огляд.
6. Не носити на виробниче навчання булавки, годинники, сережки, буси, каблучки.
7. Носити санспецодяг установленої форми.
8. Правильно організовувати і раціонально використовувати своє робоче місце.
9.Дотримувати технологічний процес приготування їжі. Слідкувати за збереженням матеріальних цінностей.
10.Сурово дотримувати первинну обробку продуктів з метою зменшення відходів. Акуратно вести і своєчасно заповнювати учбову документацію. На виробничому навчанні мати санітарну книжку, робочий план – блокнот розкладок. Приймати активну участь у виконанні плану товарообороту і плану випуску власної продукції. Вивчати економічні показники підприємств.
11.Приймати активну участь в громадському житті підприємства. Не залишати своє робоче місце без дозволу майстра.

КОЖЕН УЧЕНЬ ЛІЦЕЮ ПОВИНЕН:
Бути активним учасником в громадському житті. Бережливо відноситись до матеріальних цінностей і майна ліцею.
Берегти своє робоче місце, оформлення навчальних кабінетів та інших приміщень ліцею, технічні засоби навчання, наочність, посібники та підручники.
Дотримуватись трудової та учбової дисципліни і домагатися виконувати її іншими учнями.
Своєчасно з’являтися на заняття, не пропускати їх без поважних причин.
При пропусках занять з хвороби та інших поважних причин віддати майстру (класному керівнику) довідку з лікарні установленої форми чи письмове пояснення на ім’я директора ліцею, узгодивши його заздалегідь із класним керівником.
Одержувати звільнення від занять тільки в письмовому вигляді у директора по узгодженню з майстром виробничого навчання чи класним керівником.
Під час занять створювати робочу обстановку в аудиторії, підтримувати тишу і порядок в коридорах.
Під час свого чергування провітрювати аудиторію на кожній перерві, готувати наочність, посібники, крейду, дошку перед кожним уроком, після занять здавати аудиторію черговому викладачу.
Дотримуватись естетики зовнішнього вигляду, манер поведінки, культури мови.
Вітатися, розмовляти і прощатися з викладачами стоячи.
Староста повинен контролювати готовність групи до занять, слідкувати за дисципліною учнів.
Дотримуватись правил поведінки на вечорах, за межами ліцею, в побуті.
Поважати батьків і старших.
Бути стриманим і тактовним.

У Ч Н І М А Ю Т Ь П Р А В О Н А:
- належні умови навчання за обраною професією;
- матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- навчання професії за індивідуальною програмою;
- безоплатне користування навчально – виробничою, культурно – спортивною, побутовою базами навчального закладу;
- матеріальну допомогу;
- оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
- безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
- щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
- безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо – кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;
- направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
- участь у науково – дослідній, дослідно – конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках конкурсах;
- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішені питань удосконалення навчально – виховного процесу, науково – дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
- участь в об’єднаннях громадян;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- захист від будь – яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.


ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ
1.Після дзвінка з уроку та після дозволу викладача учні виходять із аудиторії на перерву, підготувавши зошит та підручник до наступного уроку. На перерві в аудиторії повинен бути тільки черговий.
2. Черговий провітрює аудиторію, готує необхідні наочні посібники, слідкує за порядком в аудиторії, підтримує чистоту і порядок.
3.На перерві учні не повинні бігати, голосно розмовляти в приміщеннях ПТНЗ.
4.Учні повинні бережливо відноситись до майна ліцею.
5. При переході з однієї аудиторії до іншої необхідно дотримуватись спокою і тиші, давати дорогу старшим, спускаючись по сходах, дотримуватись правил руху та правої сторони триматися з правої сторони.
6. Під час перерв між уроками забороняється залишати територію без дозволу майстра виробничого навчання, викладача, адміністрації закладу.

(Витяг з Положення про професійний навчально-виховний заклад.
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240).
 
«    Березень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Січень 2018 (3)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (7)
Жовтень 2017 (8)
Вересень 2017 (3)
Червень 2017 (6)
Міністерство освіти і науккі України

 
 

Розробка сайтів - РХМ         Статьи