Кременчуцький професійний
Ліцей сфери послуг
(ПТУ №29)
   
 
Логін
Пароль
 
10 грудня 2015 року з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини викладачем правознавства Федорович Ж. В. проведений Всеукраїнський урок "Права людини".


Всеукраїнський урок "Права людини"
11 грудня 2015 року проведена година спілкування на тему "Попередження торгівлі людьми", метою якої було підвищення рівня проінформованості учнів щодо проблеми торгівлі людьми.

"Попередження торгівлі людьми"
08.12.2015р. В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в групах ліцея проведена вікторина "Юні правознавці" присвячена проблематиці прав людини.


"Юні правознавці"


Лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, наркологами.

Лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, наркологами.

Лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, наркологами.

Лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, наркологами.

Лекції, бесіди, зустрічі з лікарями, наркологами.

Виховна година- Закон і ми


Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні годиниВиховна година- Здоровий спосіб життя


Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні годиниВиховна година Тероризм - монстр сучасності


Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години

Виховні години
Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

Бесіди, зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

Правовий літературний
кросворд


«ПРАВА СВОЇ ЗНАЙ,
ОБОВ’ЯЗКИ
НЕ ЗАБУВАЙ»Бібліотекар Бондаренко Л.П.2012 рік«Рівність прав не в тому,
що всі ними користуються,
а в тому, що вони всім надані»

Сенека


Мета: Навчити молодь використовувати теоретичні
знання з права в життєвих ситуаціях, приймати
аргументовані рішення щодо балансу прав та
обов’язків, формувати особисте ставлення до
обов’язків людини і громадянина.
Обладнання: Книжкова виставка «Закони в моєму житті»Вступне слово бібліотекаря:
Дискусії щодо прав людини актуальні і до сьогодні.
Якщо в людини є право, хтось повинен мати обо’язок.
Якщо немає обов’язку – немає й права.
Держава, як офіційний представник суспільства, юридично
закріпляє насамперед у Конституції права та обов’язки
людини і громадянина.


1-й ведучий: Всі ви знаєте міжнародні документи з прав людини,
які діють в Україні. Загальна декларація прав людини має
основоположне значення для міжнародної регламентації
прав і свобод людини. Вона проголосила всіх людей вільними
та рівними у своїй гідності й правах. Декларація прав людини
- це перший міжнародний документ, що найповніше викладав
перелік прав людини та будується на 10 відомих
християнських заповідях.
2-й ведучий: Коли, де і ким була прийнята Загальна декларація
прав людини як завдання, до виконання якого повинні
прагнути всі народи і всі держави? (10 грудня 1948 року.
Париж, Генеральна Ассамблея ООН)
1-й ведучий: Як ви знаєте, існує такий документ, який захищає
права дитини.
У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини,
а в 1989 році проголосила Конвенцію про права дитини –
договір, якого мають дотримуватись всі держави, які його
підписали. Україна теж підписала цей документ і тим самим
взяла на себе обов’язок виконувати його норми шляхом
прийняття відповідних законів, створення необхідних установ
і організацій.
2-й ведучий: Дійсно, так. Відповідно до статті 1 Конвенції про
права дитини, дитиною вважається людина до досягнення нею
18-річного віку. Дитина від народження має права людини.
Але для того, щоб дитина стала зрілою людиною у всіх
відношеннях, їй необхідно мати певні, спеціальні, додаткові
можливості, які необхідні людині віком до 18 років для
існування і досягнення зрілості. Які ж додаткові, спеціальні
права, яких не мають дорослі люди, є у дитини? Пропоную вам
ознайомитися з переліком прав, внесенних до Конвенції про
права дитини.
1-й ведучий: Особисті (громадянські) права дитини:
- права на життя і розвиток;
- право набуття громадянського статусу, тобто реєстрації після народження і набуття імені та прізвища;
- право на отримання громадянства;
- право дитини на сім’ю;
- свобода релігії та переконань;
- свобода слова, висловлення поглядів і повага до них відповідно до віку дитини;
- особливо дитина повинна бути вислухана в адміністративних і судових діях у всіх справах, що її стосуються (зміна прізвища, всиновлення);
- свобода від фізичного або психічного насилля, визиску, сексуального зловживання, всілякої жорстокості;
- щодо дитини не можна виносити смертний вирок або карати її одвічним ув’язненням.
Соціальні права:
- право на охорону здоров’я;
- право на відповідні умови життя;
- право на відпочинок, вільний час, розваги і забави.


Культурні права:
- право на освіту, освіта в обсязі неповної середньої школи є обов’язковою і безкоштовною;
- право на користування культурними цінностями;
- право на інформацію;
- право на знання своїх прав.
Політичні права:
- право на об’єднання і зібрання в мирних цілях.
Немає прав економічних, бо визнано, що дитина має вчитись, а не працювати.

Поетична хвилинка:

Я МАЮ ПРАВО.
Я маю право жити на землі,
Творити, дихати, учитись,
Примножувать багатства всі її,
Своєю Україною гордитись.
Я маю право Україну восхвалять,
Боротися за неї і за честь стоять.
Бескрайнії поля її любити,
І щовесни журавликів із вірою зустріти.
Я маю право на веселку й на весну,
На щедру осінь і на тепле літо,
На зиму так безмежно чарівну,
І на лани із стиглим житом.
На золотаве сонце в небесах,
Що щедро Україну зігріває.
На соловейка спів в гаях,
І на любов батьків, безмежну і безкраю.

1-й ведучий: Стаття 23 Конституції України проголошує: «Кожна
людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо
при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та
має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується
вільний та всебічний розвиток особистості».
Загалом маємо пам’ятати, що ми – громадяни
України, і в нас є обов’язки перед Вітчизною, своїм народом,
перед нашими близькими та рідними.
2-й ведучий: У Конституції записані головні обов’язки громадян
України. Назвіть їх, будь ласка.

1. Захищати Батьківщину, незалежність та теріторіальну цілісність України.
2. Поважати її державні символи.
3. Дотримуватись Конституції та законів України.
4. Сплачувати податки та збори, встановлені законом.
5. Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині.
6. Не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.


Слово бібліотекаря: Діти, сьогодні ви мали змогу розширити і
поглибити свої знання про права і обов’язки людини і
дитини в тому числі, аналізувати текст Конвенції про права
дитини, робити висновки щодо її знання. А зараз пропоную
вам написати коротку розповідь – твір про дитину, права якої було порушено, а потім, завдякі допомозі інших людей,
захищено. (наприклад, знущання батьків, позбавлення дитини контакту з батьком після розлучення та інше).

Після написання творів жюрі виставляє бали,
визначає переможців.

Сллово бібліотекаря: А зараз я пропоную провести ГРУ. Переможцем буде той, хто дасть найбільше вірних відповідей, відгадає кроссворд та назве слово «по вертикалі»
1. Нормативно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому порядку. Закон
2. Особливо небезпечне діяння. Злочин
3. Форма соціального забезпечення. Пенсія
4. Форма володіння, користування та розпорядження майном. Власність
5. Платежі, що є обов’язковими для внесення в державний бюджет. Податки
6. Голова держави в Україні. Президент
7. Необхідна умова демократії. Гласність
8. Повна незалежність держави. Суверенітет
9. Носій права спадку. Спадкоємець
10.Влада народу. Демократія
11.Особа, що має постійний правовий зв’язок із державою.
Громадянин

Журі підводе підсумки, нагороджує переможця
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К,2006.
2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П.Г.Гнатенко та ін.- К.: Юридична книга,2004. – 320 с.
3. Правова енциклопедія школяра / В.В.Головченко та ін. – К.: Юрінком інтер,2005. – 440с.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Куц Н.Ф. Калейдоскоп права / Позакласний час. – 2007. - №11. –
с.46 – 52.
2. Лисюк Н.В. Всі люди народжуються вільними / Позакласний час.
- 2007. - №3 – с.54 – 56.
3. Разінкіна Т. Ти і закон: Досвід правового виховання /
Позакласний час. – 2006. - №5-6 – с.86.
ТУРНІР ПРАВОЗНАВЦІВ „НА ТЕРЕЗАХ ФЕМІДИ”

У турнірі беруть участь 2 команди по 5 учасників.
Обираються жюрі.
1 тур
Правова розминка.

Короткі чіткі запитання – короткі чіткі відповіді: 30 сек. на обміркування
1. Народовладдя (Демократія)
2. Повна незалежність держави (Суверенітет)
3. Чи передбачається кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення? (Так)
4. Чи висуваються релігійні організації кандидатів до органів державної влади? (Ні)
5. У скільки років настіпає кримінальна відповідальність неповнолітніх? (У 16 років)
6. Членами політичних партій можуть бути громадяни України, які досягли? (18 років)
7. Необхідна умова демократії (Гласність)
8. Певні правила соціальної поведінки людини (Мораль)
9. Документ, що посвідчує особу (Паспорт)
10. Вік отримання паспорта (16 років)

2 тур
Азбука правознавця.
Питання для двох команд однакові. За 30 сек. написати назви юридичних термінів.
1. Влада народу (Демократія)
2. Акт, виданий Президентом (Указ)
3. Основний Закон України (Конституція)
4. Особа, що надає юридичну допомогу громадянам (Адвокат)
5. Суспільно небезпечна дія або діяльність за які передбачено кримінальне покарання (Злочин)

3 тур
Агітатори.
За 5 хвилин представники команд мають виступити з короткими промовами перед товаришами і переконати іх у шкідливості куріння для підлітків.

4 тур
Конкурс капітанів.
Питання для обох капітанів однакові.
1. Термін на який вперше отримує призначення суддя (5)
2. Мінімальний вік кандидата в Президенти (35)
3. Пенсійний вік чоловіків (60)
4. Максимальний строк дії доручення (3)
5. Мінімальний термін відпустки (24)
6. Граничний вік призову на військову службу (27)
7. Мінімальний шлюбний вік жінки (17)
8. Вік громадян, що дає право на участь у виборах (18)
9. Максимальний робочий час на тиждень (40)
10. Максимальний термін позбавлення волі (15)

5 тур
Правила поведінки.
Команди за 5-10 хв. складають примірну пам’ятку по правилах поведінки, щоб уникнути небезпеки на відпочинку.
Наприклад:
1. Уникати випадкових знайомств у барах, ресторанах, на вулиці.
2. Не фліртувати з п’яними чоловіками, не брати від них подарунки.
3. Відмовлятись від пропозиції малознайомих хлопців провести вас додому, а тим, більше прогулятись у віддалених, малознайомих неосвітлених місцях.
4. Якщо це можливо, виходити на прогулянку і повертатись з неї зі своїми друзями.
5. Не приймати пропозицій відпочивати у сумнівній, малознайомій компанії.
6. Не спокушатись запрошенням незнайомих відвести вас чи підвезти, якщо навіть запізнюєтесь.
7. Відмовлятись від запрошення малознайомих відвідати їх приміщення, помешкання, дачу, яким би не був привід.
8. Вечорами у темних мало освітлених місцях триматись посередині вулиці.
9. Якщо прогулянка може затягнутись до вечора, виходячи з дому, одягайте на себе якомога менше золотих прикрас.

6 тур
Кросворд.
Команди вирішують кросворд.
1. Один з видів середнього навчального закладу – гімназія.
2. Дитина, яка отримує середню освіту – учень.
3. Одна з форм навчання – вечірня.
4. Тимчасове колективне припинення роботи працівниками – страйк.
5. Згідно ст. 48 Конституції України кожен має право на ... життєвий рівень для себе і своєї сім’ї – достатній.
6. Особа, яка не досягла 18-річного віку – дитина.
7. Один з видів соціального забезпечення – пенсія.
8. Прискорене навчання, опанування матеріалу за декілька класів – екстернат.
9. Історично зумовлена суспільна форма володіння матеріальними та нематеріальними благами – власність.
10. Платежі, що є обов’язковими для внесення в державний бюджет – податки.
11. Згідно ст. 48 Конституції України кожен має право на ... – житло.
12. Людина, яка самостійно, на власний ризик займається діяльністю з метою одержання прибутку – підприємець.

Жюрі підводить підсумки, нагороджує переможців.
 
«    Березень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Січень 2018 (3)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (7)
Жовтень 2017 (8)
Вересень 2017 (3)
Червень 2017 (6)
Міністерство освіти і науккі України

 
 

Розробка сайтів - РХМ         Статьи