Кременчуцький професійний
Ліцей сфери послуг
(ПТУ №29)
   
 
Логін
Пароль
 
Перше засідання технопарку проведене 15.03.2013 р. в Кременчуцькому професійному ліцеї сфери послуг. Учасники студії: педагогічні працівники Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг та Головач М.І., директор НМЦ ПТО в Полтавській обл., Воробйова О.В., заступник директора НМЦ ПТО в Полтавській обл.
У пошуках ефективних інноваційних форм методичної роботи звернулися до статей Надії Аніскіної, куратора методичної служби м. Артемівськ, Донецької обл., опублікованих у журналі «Директор школи», в яких вона пропонує новий вид інноваційної діяльності «Технопарк»– парк педагогічних технологій із компетентнісним потенціалом. Така авторська майстерня не могла залишитися поза увагою, адже співзвучна методичній проблемі, над якою працює педагогічний колектив Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг «Впровадження інноваційних виробничих та педагогічних технологій, спрямованих на формування компетентності й креативності учнів, підготовку їх до професійної конкурентоспроможної діяльності», ще – розв’язує актуальну проблему сучасності: необхідність діалогу педагогічних працівників і технологій навчання, демонстрації, як на практиці застосовувати педагогічні технології, що несуть у собі компетентнісний потенціал, бо сьогодні бути педагогічно грамотним спеціалістом неможливо без знання безмежного арсеналу освітніх технологій, та, насамкінець, хотілося відшукати якусь нову, незвичайну форму методичної роботи із педагогічними працівниками.
Перше засідання технопарку

Перше засідання технопарку

Перше засідання технопарку

Перше засідання технопарку

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду

Автор передового досвіду
ЗВІТ
ПРО РОБОТУ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ
ТА ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Протягом навчального року атестаційна комісія працювала за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії було розподілено обов’язки між членами по вивченню, контролю, узагальненню результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються. Затверджено графік відкритих уроків та позаурочних заходів.
Педагогічні працівники спланували індивідуальну підготовку до атестації, визначили тематику відкритих уроків та позаурочних заходів.
Проведено три засідання атестаційної комісії. Розподілені обов’язки членів комісії по наданню методичної допомоги, вивченню, контролю та узагальненню результатів професійної діяльності та самоосвіти педагогічних працівників, що атестуються. Затверджено графіки проведення відкритих уроків та позакласних заходів.
У методичному кабінеті є куточок «Атестація педагогічних працівників», де висвітлюються заходи, спрямовані на підготовку та проведення атестації, розміщені: нормативно – правове забезпечення атестації педагогічних працівників, план – графік проходження атестації педагогічними працівниками на 5 років, загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, зразки різних видів заяв, анкет, які будуть використовуватись при оцінці роботи педагогічних працівників під час атестації, план заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників КПЛСП, план проведення засідань атестаційної комісії.
Питання організації та проведення атестації обговорювалось на інструктивно-методичних нарадах та засіданні педагогічної ради. На засіданнях методичних об’єднань заслуховувались творчі звіти, доповіді, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника, методичні розробки з питань організації навчально-виховного процесу.
Педагогічні працівники, які підлягали атестації пройшли курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Донецькому обласному інституті післядипломної освіти та Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу й туризму.
Впродовж атестаційного періоду на високому методичному рівні з використанням інформаційно-комунікативних технологій та компетентнісним підходом до навчання проведені відкриті уроки (2012 -2013 н.р.):
1. «Приготування тіста для булочних виробів» - Золотарьова Л.Г., майстер виробничого навчання, І категорія.
2. «Професійна поведінка продавця. Психологічна відповідність професії. Професійна придатність продавця» - Логвиненко І.Є., викладач спец предметів, І категорія.
3. «Приготування та особливості подавання виробів із прісного тіста: галушок, локшини домашньої, пельменів» -
Курочка С.М., викладач спец предметів, І категорія.
4. «Приготування та оздоблення бісквітних тортів. Торт бісквітно-кремовий» - Порхун Л.С., майстер виробничого навчання, 2 категорія.
5. «Книга пам’яті» - Бондаренко Т.А., викладач історії, вища категорія, старший викладач.
6. «Спорт 2012» - Яременко О.Ю., викладач англійської мови, 2 категорія.
Позаурочні заходи:
1. «Гостинні господарі – ввічливі гості» Порхун Л.С.
2. «Вавилонська вежа» Яременко О.Ю.
3. «Пізнай свою долю» Логвиненко І.Є.
4. «Спадщина рідного краю» БондаренкоТ.А.
5. «Кулінарні подорожі» Курочка С.М.
6. «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» Золотарьова Л.Г.
При проведенні предметно-методичних та професійних тижнів були організовані професійні конкурси кухарів, кондитерів, продавців продовольчих товарів, контролерів-касирів.
Викладачі та майстри виробничого навчання, які атестувалися цього року, взяли участь у методичному дні «Битва інноваційних технологій», де продемонстрували застосування педагогічних інновацій на своїх уроках та розвиток різних груп компетенцій учнів. А в березні 2013 року стали співтворцями засідання студії технопарку «Компетентнісний потенціал педагогічних технологій», на якому дискутували з приводу компетентнісного підходу до навчання. Заключним акордом стали творчі звіти педагогічних працівників, що атестувалися. У рамках методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад «Впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, спрямованих на розвиток креативності й компетентності учнів, підготовку їх до професійної конкурентоспроможної діяльності» педагогічні працівники презентували свої педагогічні надбання за міжатестеційний період у вигляді портфоліо.
26 березня 2013 року в Кременчуцькому професійному ліцеї сфери послуг відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії, на якому були присутні члени атестаційної комісії та педагогічні працівники, що атестуються.
Головою атестаційної комісії ліцею відзначено, що нині у навчальному закладі працюють досвідчені, компетентні, професійні педагогічні працівники, котрі володіють глибокими педагогічними знаннями, надбанням національної та світової культури, здатні до роботи у нових умовах.
Всі матеріали методичних розробок, відритих уроків, звіти про проведення предметно-методичних та професійних тижнів, виховних годин та позаурочних заходів були розміщені на виставці «Інновація – вимога часу»
За наслідками атестації всього атестувалося 7 педагогічних працівників ліцею.
Результати атестації.
1. Атестувалися викладачі - 5.
З них підтвердили категорію:
«спеціаліст вищої категорії» - 2.
Встановлено категорію:
«спеціаліст першої категорії» - 1.
«спеціаліст вищої категорії» - 2.
2. Атестувалися майстрів виробничого навчання - 2.
З них підтверджено педагогічне звання:
«майстер виробничого навчання першої категорії» - 1
З них присвоєно педагогічне звання
«майстер виробничого навчання І категорії» - 1
3. Присвоєно педагогічне звання:
«викладач-методист» - 1
4. Підтверджено педагогічне звання:
«викладач-методист» - 1


АТЕСТАЦІЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ - це комплексна оцінка професійної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.
МЕТА АТЕСТАЦІЇ:
активізація творчої професійної діяльності педагогічного працівника;
стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів.
забезпечення соціального захисту педагогічних працівників.
ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЇ:
Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.
ПРИНЦИПИ АТЕСТАЦІЇ:
добровільність,
відкритість,
колегіальність,
індивідуалізація,
диференціація.
УМОВИ АТЕСТАЦІЇ
Має відповідну освіту, що відповідає вимогам,
визначениминормативно-правовими актами в галузі освіти
Виконує посадові обов’язки
Пройшов курси підвищення кваліфікації

Методична проблема
Методична проблема
Методична проблема

Методична проблема


Методична проблема

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників

Методичний кабінет – джерело збагачення професійної компетентності педагогічних працівників


 
«    Травень 2013    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Січень 2018 (3)
Грудень 2017 (4)
Листопад 2017 (7)
Жовтень 2017 (8)
Вересень 2017 (3)
Червень 2017 (6)
Міністерство освіти і науккі України

 
 

Розробка сайтів - РХМ         Статьи